सम्पर्क

Contact Us:

Janasanket.com
Madhyapur Thimi-3, Gatthaghar, Bhaktapur Nepal
Advisor : Ishwar K Bhattarai – 9851157774
Editor: Dinesh Karki – 9862262276
Email: advertise@janasanket.com

News desk
Email: newsdesk@janasanket.com

Marketing:
Phone: +977-1-6637002
Cell: 9862262276, 9851157774